Famílies

Circulars
Comptes d’usuari
Documentació disponible
Enviament d’autoritzacions a les famílies
Enviament de circulars
Llista de sol·licituds de justificació de faltes
Seguiment de visualització dels informes d’avaluació
Sol·licituds de reinici de contrasenya
Sol·licituds de justificació de faltes
Usuaris amb dades insuficients per a reinici de contrasenya