Horaris

Agrupacions d’alumnes per submatèria
assignació d’idioma de la matèria
Duplicació d’horari
Gestió de guàrdies de pati
Horari de l’alumnat
Horari personal de l’alumnat
Horari de grup
Horari: importació i exportació
Horari del professorat
Horari del professorat d’EAP/EOEP
Període de vigència de l’horari del professor
Submatèries
Utilitats horàries
Gestió de distribucions horàries