Creació de grup mixt EI-1r cicle (0-3 anys)

Gestib és una eina administrativa, per lo que ha de gestionar la informació segons la normativa vigent. Això implica que els alumnes han d’estar matriculats en el curs que els hi correspon segons l’any de naixement.

         Els alumnes que tenen entre 0-1 anys es matriculen a 1r

         Els alumnes que tenen entre 1-2 anys es matriculen a 2n

         Els alumnes que tenen entre 2-3 anys es matriculen a 3r

A efectes d’ubicació en el centre és possible que hi hagi una aula que tengui alumnes de diferents cursos, el que implica que el centre ha estat autortizat per tenir un grup mixt. Si és el cas, la creació d’aquest grup s’ha de fer de la següent manera:

1.- Crear un grup extra a cada un dels cursos que tendran alumnes que es juntaran amb alumnes.

2.- Assignar al nou grup només els alumnes que es juntaran amb els de un altre curs.

La gestió del grups, dins Gestib, a tots els efectes serà de dos grups diferents. Aquests grups poden tenir com a tutor la mateixa persona.