Codi de sol·licitud de substitució del Gestib a vacants de Personal Docent

Al llistat de vacants de Personal Docent, que es troba en el menú Quota / Distribució d’hores per funcions, i pitjant el botó Veure vacants de Personal Docent, s’ha afegit el codi de sol·licitud de substitució del Gestib que ha originat la vacant, així es pot saber a quina persona i plaça substitueix la persona adjudicada. Aquest codi de sol·licitud es pot trobar a la pantalla de Personal / Sol·licituds de substitució (sempre que la vacant s’hagi originat per una sol·licitud d’aquest tipus).