Faltes d’assistència de serveis complementaris

A partir de la versió 3.25 al Gestib ja teniu la possibilitat de passar llista per qualsevol dels serveis complementaris que impliquen un possible control d’assistència. Fins ara es podia fer del transport, i ara ja es pot fer de menjador o d’escola matinera, per exemple.

Això està a la pantalla Alumnat / Control d’assistència / Control d’assistència de serveis complementaris.  El funcionament de la pantalla és senzill, tal com funcionava fins ara el control d’assistència de transport. Però ara podem triar el servei complementari i el mes, després es carreguen els usuaris d’aquest servei i ja es poden indicar faltes i/o presències. Primer s’ha de triar si es vol indicar falta o presència, i després clickar sobre la cel·la d’un usuari-dia. Per esborrar la falta o presència s’ha de tornar a pitjar sobre aquesta.

Es poden imprimir també un pdf amb un full de control d’assistència per emplenar a mà, i també un resum mensual de faltes. Al resum mensual es pot indicar si es vol incloure presències o no, i si just es vol un resum total  per mes.