Gestió de sancions: configuració del Centre

Per poder usar el mòdul de sancions és necessari que per a cada any acadèmic es configurin una sèrie de paràmetres que determinaran el seu funcionament:

 • Els punts per tipus de sanció
 • Les sancions del centre
 • Les amonestacions per defecte
 • No és obligatori però també es pot mantenir: les notificacions, els fets i les mesures que apareixen a les sancions.

Funcionament general

El mòdul de sancions del GestIB està dissenyat per reflectir el model de gestió de les sancions que es posen als alumnes.

Una sanció serà aquell comportament que es vulgui reflectir al GestIB que, per les seves característiques ha de ser VALORADA per cap d’estudis. El o la cap d’estudis segons la informació que reflecteixi el docent que l’ha introduïda al sistema determinarà una valoració d’aquesta que implica unes possibles conseqüències (mesures: per exemple, una expulsió).

Es denomina amonestació a un fet que es considera menys greu i que, per tant, no ha de ser valorat per cap d’estudis i directament passa a formar part del conjunt de sancions de l’alumne en qüestió.

Si s’usa carnet de punts s’ha establir quants de punts té  i els dies que han de passar sense sancions perquè totes les anteriors no contin (es recuperen, segons la terminologia del mòdul). Si durant aquest període establert l’alumne suma una quantitat igual o superior al nombre de punts a partir de les sancions que ha rebut, es genera una sanció nova que  ho reflecteix.

En qualsevol cas (s’usi carnet o no) existeixen diversos llistats (per grup, per dates, etc) que faciliten molt la gestió de les faltes provocades per conductes contràries a les normes del Centre.

Els punts per tipus de sanció

Primer de tot, s’han de donar d’alta els punts per tipus de sanció:

Centre – Sancions – Manteniment dels punts per tipus de sanció

 • pitjar “Nou”
 • a l’apartat “Punts” triar Lleu i el nombre de punts associat
 • fer el mateix per a Lleu i Greu (és obligatori tenir-ho definit)

Podeu modificar posteriorment un valor fent clic a sobre:

No s’ha d’esborrar la categoria “Esborra” ni canviar-li els punts (“0”) ja que és la categoria que s’usarà per ESBORRAR una sanció (veure apartat de gestió de sancions)

Les sancions del Centre

Després s’ha d’anar a Centre – Sancions – Manteniment de les sancions del centre

 • pitjar “Nou”
 • triar “Ensenyament” per exemple Batxillerat
 • si NO s’ha d’usar el carnet per punts indicar-ho “No”
 • si NO s’ha d’usar el carnet per punts, es pot deixar “Número” i “Dies” amb el valor 0.
 • si es vol usar el carnet, s’ha d’indicar “Sí” i s’ha de posar:
  • Número: el número de punts que té el carnet (en arribar a zero, el perden)
  • Dies: quants de dies han de passar sense cap sanció perquè es recuperin tots els punts. I així per a cada ensenyament on vulgui usar el sistema.

Per editar hi ha que fer clic a sobre per seleccionar i després fer clic al botó “Edita”. Es pot canviar el valor i pitjar el botó “Desa”. S’ha de tenir en compte que no s’haurien de modificar els valors de “punts” i “dies” per un ensenyament durant el curs, ja que pot provocar que el càlcul de les sancions recuperades o que resten al carnet de punts es faci de forma incorrecta.

Les amonestacions per defecte

Després han d’anar: Centre – Sancions – Manteniment d’amonestacions del centre Pitjar “Edita”

 • I triar aquelles que volen usar com a predeterminades (millor totes)
 • “Desa” Per acabar,

Manteniment de les notificacions

Els caps d’estudis reben la notificació (missatge GestIB) en el cas de què tenguin una sanció pendent de valorar. Si volem que una persona diferent del cap d’estudis rebi les notificacions que un alumne té una sanció pendent de valorar, es pot posar a: Centre – Sancions – Manteniment de notificacions de valoracions al professorat

 • “Nou” – Triar ensenyament – Triar la persona que rebrà la notificació (en els casos de coordinadors o caps d’estudis específics)

Manteniment dels fets

Per facilitar la gestió de les sancions es podent tenir desats els fets possibles i només farà falta triar-los d’una llista desplegable a l’hora de valorar la sanció.

Manteniment de les mesures

De la mateixa forma que en el punt anterior, també es poden tenir desades les mesures a aplicar (de totes maneres es pot triar una de desada prèviament o escriure el que es trobi convenient en el moment de la valoració de la sanció).