Control d’assignació dels criteris d’avaluació

Aquesta opció de menú mostra una graella que permet visualitzar el nombre de criteris assignats, és a dir, als que s’ha indicat un percentatge de ponderació, sobre el total de criteris del currículum de cada matèria.