Promoció/Proposta de títol

Aquesta opció permet introduir i visualitzar les informacions referents a la promoció de curs i a la proposta de títol al final d’alguns tipus d’ensenyament.

S’ha d’introduir l’ensenyament, el curs o els estudis i el grup. Després s’ha de pitjar el botó «Cerca».

Fitxer:Promocio proposta titiol 1.PNG

Ens apareix la llista d’alumnes del grup triat. Si es tria el botó «Edita» es podrà modificar alguna de les dades de les columnes que apareixen:

  1. Promoció probable (escolarització): S’hi introduirà la informació referent a si l’alumne pot promocionar o no. (Si, No, Deixa el curs).
    Aquesta informació la sol·licita el servei d’escolarització per poder fer la previsió de places per al curs acadèmic següent. No hi pot haver cap alumne/a que quedi sense informar. Aquesta informació és orientativa, ja que s’informa en el mes de març o abril.
  2. Promoció definitiva: S’hi introduirà la informació referent a si l’alumnat promocionarà definitivament o no en acabar cada curs escolar. NO hi pot haver cap alumne que quedi sense informar.
  3. Proposta de títol: S’hi podrà introduir en el darrer curs de secundària, en el darrer de batxillerat i a finals de cicle, el tipus de títol que s’obtendrà.
  4. Accions especials: Marcant la casella corresponent, segons s’informi de la promoció probable o definitiva, s’agilitza la tasca. Tot l’alumnat queda informat amb el mateix valor, i a continuació, és més fàcil modificar els que no coincideixin amb el valor majoritari.

Captura de pantalla coincident per als estudis EI, EP, ESO, batxillerat:

Promocio proposta titiol desplegat eso batx 1.PNG

IMPORTANT:

  • Columna Proposta de títol: Si es fa ús d’aquesta opció en els darrers cursos de l’etapa educativa seleccionada, NO quedarà calculada la nota mitjana. Per tant es recomana afegir aquesta informació des de la pròpia pantalla de l’avaluació (Alumnat>>Avaluació>>Avaluació  )


Captura de pantalla coincident per als estudis FPB, CFGM, CFGS: