Sol·licitud PISE/ALTER

Pantalla que ens permet fer la sol·licitud per a la incorporació a un Programa d’Escolarització Compartida (PISE/ALTER).

CAL SABER

  • Només es podran dur a terme les sol·licituds dins el període establert.
  • Una vegada amb el vist i plau del director/a, ja queda en mans de la conselleria. Per tant, si s’ha de modificar o corregir alguna dada, posau-vos en contacte amb la Conselleria d’Educació i Formació professional o la DG de Menors, segons qui tengui la sol·licitud en aquell moment.

Llistat de sol·licituds

Per llistar les sol·licituds que el centre ha realitzat i veure el seu estat, simplement seleccionarem el botó Cerca a més de seleccionar les caselles de filtratge, com és la Modalitat i l’estat en que es troba la sol·licitud.

A la part inferior de la pantalla ens apareixerà una graella amb les sol·licituds que prèviament s’han realitzat. En cas de no tenir-ne cap, simplement mostrarem “No s’han trobat resultats”.

Nova sol·licitud

Per a la creació d’una nova sol·licitud, simplement pitjarem el botó Nou de la part inferior dreta de la pantalla.

Es presentarà una finestra on s’han de complimentar tots els camps sol·licitats. Una vegada complimentats, ho signa l’orientador/a seleccionant la casella de vist i plau corresponent i seguidament ho signarà el Director/a, també seleccionant la casella de vist i plau corresponent.