RGPD: Cessió de dades personals

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la cessió de dades personals del GestIB a tercers (altres plataformes educatives, APIMA, …) sense autorització expressa de les persones interessades -o els seus representants legals en cas de ser menors d’edat-, serà responsabilitat de la direcció del centre i de la persona que generi el fitxer exportat. L’exportació a programes d’horaris no inclou dades personals.

Disposau de més informació a la plana web de l’Agència de Protecció de Dades.