Versió 3.69.15 – 06/06/2024

Localitzador de persones dins el centre

Des de l’opció de menú Personal / Localitzador de persones dins el centre es permet cercar al personal docent i no docent que treballa al centre i retorna informació referent al lloc on es troba la persona en el… Llegeix més»

Afegir aplicació GestIB a la pantalla d’inici de dispositius mòbils amb navegador Chrome

Si desde un dispositivo móvil con sistema operativo iOS, utilizando el navegador Google Chrome, se accede a la dirección https://www3.caib.es/xestib/ se muestran las opciones de validación habituales:

Una vez introducidos estos datos, se muestra en la parte inferior de la pantalla un enlace, que si se… Llegeix més»

Afegir aplicació GestIB a la pantalla d’inici de dispositius mòbils amb navegador Chrome

Si des d’un dispositiu mòbil amb sistema operatiu iOS, fent servir el navegador Google Chrome, s’accedeix a l’adreça https://www3.caib.es/xestib/ es mostren les opcions de validació amb compte d’usuari i contrasenya habituals:

Una vegada introduïdes aquestes dades, es mostra en la part inferior de… Llegeix més»

Versió 3.69.00 (EOI’s) – 25/04/2024

Novetats només per a les EOI’s

Número d’expedient plataforma externa

Des del menú Alumnat / Fitxa de l’alumne es pot consultar el número d’expedient que l’alumnat del qual s’ha fet la importació de la matrícula des de la plataforma Codex tenia en aquesta.

Faltes de puntualitat

En les opcions… Llegeix més»

Versió 3.69.00 – 25/04/2024

Alumnat / Control d’assistència / Cobriment de classes per professorat de guàrdia 

Es permet indicar el cobriment de guàrdies de pati. En el desplegable on apareixen les sessions de docència diàries, s’han afegit també les sessions de guàrdies de pati.

Millora en l’enviament de missatges

De la mateixa… Llegeix més»

Matrícula en línia. Canvis en les configuracions de prematrícules en línia una vegada desades

Des de l’opció de menú Alumnat / Matrícula en línia / Habilitació de prematrícules per matricular-se en línia es pot configurar una prematrícula en línia per a un conjunt d’alumnes preinscrits en un any acadèmic. És a dir, es permet habilitar un procés de matrícula per… Llegeix més»

Versió 3.68.06 – 17/04/2024

Matrícula en línia. Permetre modificacions una vegada desada una configuració de matrícula.

S’ha habilitat una nova funcionalitat que permet carregar i modificar una configuració de matrícula en línia ja desada d’un alumne. D’aquesta manera, aquesta pot ser modificada i assignada a un nou alumne sempre que… Llegeix més»