Informació per a la tutoria

Hem creat una nova operativa pels tutors de grups, per tal de facilitar l’accés a informació dels alumnes de cara a una reunió o fer un seguiment dels mateixos.

A aquesta pantalla s’accedeix mitjançant el punt de menú Alumnat –> Informació per a la tutoria.

En aquesta… Llegeix més»

Rúbriques

Al Gestib ja disposau d’un sistema de rúbriques d’avaluació per ser emprades per avaluar l’alumnat. Podeu crear noves rúbriques mitjançant el punt de menú Alumnat –> Avaluació –> Rúbriques del quadern.

Una rúbrica pot tenir conceptes (habilitats o skills en anglès) i nivells. Cada concepte té… Llegeix més»

Nou sistema de favorits

Hem remodelat la gestió de favorits del Gestib. Ara en lloc de ser un punt de menú més, és una llista de punts de menú que surten a la part superior de l’escriptori.

Nou sistema de favorits

Per marcar que un punt de menú sigui un favorit,… Llegeix més»

Inventari del centre

Al Gestib disposau d’una senzilla gestió d’inventari per a realitzar aquesta tasca amb el material del centre. Recordau que en el cas dels centres públics les instruccions de la gestió econòmica del centre diuen que s’ha de dur un inventari dels elements del centre. Per… Llegeix més»

Usuaris per a alumnes menors d’edat

Fins ara els alumnes menors d’edat no podien entrar al Gestib a la part de famílies, ja que no podíem crear usuaris per aquests alumnes. Ara ja ho podeu fer. A la pantalla de Famílies -> Comptes d’usuari, després de fer una cerca, si l’alumne és menor d’edat la pantalla permet crear l’usuari per la web de famílies.… Llegeix més»

RGPD: Cessió de dades personals

En aplicació del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la cessió de dades personals del GestIB a tercers (altres plataformes educatives, APIMA, …) sense autorització expressa de les persones interessades -o els seus representants legals en cas de ser menors d’edat-, serà … Llegeix més»