Rúbriques

Al Gestib ja disposau d’un sistema de rúbriques d’avaluació per ser emprades per avaluar l’alumnat. Podeu crear noves rúbriques mitjançant el punt de menú Alumnat –> Avaluació –> Rúbriques del quadern.

Una rúbrica pot tenir conceptes (habilitats o skills en anglès) i nivells. Cada concepte té una sèrie de nivells. No cal que sigui una matriu quadrada, és a dir, no cal que tots els conceptes tenguin el mateix nombre de nivells. El sistema de puntuació és per punts. Cada nivell assolit té uns punts, i la nota aconseguida és la suma dels punts assolits per l’alumne dividit pel màxim de punts que pot tenir si ho fa perfecte. Si es vol donar més importància o pes a un nivell (o concepte) s’ha de multiplicar els punts pel pes que es vulgui donar.

Una vegada creades ja les podeu emprar al quadern del professor. Per fer això, quan creau una columna al quadern del professor ara ja podeu indicar una rúbrica per avaluar-la. Això està a les opcions avançades, on posa rúbrica.

Així mateix quan indiquis la rúbrica a emprar, també podràs indicar si és visible a la web de famílies pels alumnes i tutors (sempre que la columna sigui visible). Aquests podran veure quina ha estat l’avaluació del professor mitjançant la rúbrica.

Una vegada indicada la rúbrica a la columna, apareixerà una icona devora la nota de cada alumne i que si pitjam obrirà la rúbrica per ser avaluada.

Icona d’edició de la rúbrica
Rúbrica avaluada