Certificació de tutors d’alumnes en pràctiques

Hem creat una nova utilitat per realitzar les certificacions dels tutors d’alumnes de pràctiques universitàries.

A aquesta pantalla s’accedeix mitjançant el punt de menú Personal – Certificació de tutors d’alumnes en pràctiques

Per a cada tipus de pràctica que s’hagi realitzat heu d’indicar el coordinador, els distints tutors amb els corresponents alumnes tutoritzats* i, si escau, altres participants informant del nombre d’hores dedicades.

(*) Els alumnes en pràctiques han d’haver estat introduïts anteriorment en el GestIB com a personal docent a una plaça del cos [0996] Professorat en pràctiques. En cas contrari no sortiran en el desplegable per ser seleccionats.