FAQ Marcatges

Què em convé més, configurar el marcatge amb usuari-clau o amb una llista?

Depèn del que vulgueu fer. Per llista és més fàcil per als usuaris perquè únicament han de pitjar un botó a un ordinador, i no han de posar l’usuari i clau i… Llegeix més»

Gestió de marcatges

Una funcionalitat instal·lada els darrers mesos és la gestió de marcatges del personal del centre. Al Gestib es pot habilitar que el personal marqui la seva entrada i sortida, així es pot saber en tot moment qui hi ha al centre, i pels centres de… Llegeix més»

Agrupaments de persones

Introducció

Des de l’opció de menú Centre / Agrupaments de persones es poden gestionar agrupaments de persones relacionades amb el centre.

Els agrupaments es poden fer servir, entre d’altres coses, per enviar circulars a un determinat grup de persones, afegir al quadern del professor els… Llegeix més»

Gestió de qüestionaris

Ja es troba disponible una nova opció al Gestib per a poder crear i gestionar qüestionaris a nivell de centre. Aquesta opció és accessible per el personal administratiu del centre i la trobam dins Centre – Gestió de qüestionari.

Al obrir un qüestionari o crear-ne un… Llegeix més»

Nou procediment per als reinicis de contrasenyes

S’ha modificat el procediment per al reinici de contrasenya dels usuaris d’Educació.

Si es necessita una nova contrasenya per trobar-se en alguna de les situacions següents:

-Oblit de la contrasenya-Contrasenya caducada-Contrasenya bloquejada per raons de seguretat

El procediment a seguir és el següent:

Per reiniciar o restablir les contrasenyes… Llegeix més»