Accés als documents institucionals des de la web de famílies

Els documents institucionals de centre que es poden penjar al Gestib ja estan disponibles a la web de famílies si així ho decideix el centre. A l’operativa de Centre -> Documents institucionals podeu fer visibles per la web de famílies aquells documents que puguin ser públics.

Una vegada marcat que és visible, les famílies tendran accés a aquest document des de la web de famílies, al punt de menú Centre -> Documents del centre.