Quota 0 – Fitxa del centre i perfilacions de centre

Els centres públics teniu fins el divendres 24 de maig per informar de les perfilacions de centre que apareixen a la fitxa de centre que s’emprarà en els processos d’assignació de places de personal docent.

Per fer aquestes perfilacions heu d’accedir al punt de menú Quota -> Distribució d’hores per funcions (pestanya d’informacio del centre) estant en el curs acadèmic 2019-2020. Aquestes perfilacions són aquelles que afecten a totes les places del centre, independentment de de l’especialitat o característiques de les places.

Pantalla de distribució d’hores

A més, heu d’informar i revisar la informació que surt a la fitxa de centre i completar aquella informació que falti, menys les característiques del centre que són donades segons la informació que disposam a la Direcció General de Planificació. Aquestes característiques de centre poden ser Qualitat, British, Alumnat afectat per privació de llibertat, Convivència i educacio emocional, Metodologies Globalitzadores d’aprenentatge, Programa d’Innovació Educativa, … NO LES PODEU EDITAR, ja que són pròpies de cada centre segons els distints procediments per tenir-les o casuística particular de cada centre.

Perfilacions d’un centre
Fitxa d’un centre