Gestió de qüestionaris

Ja es troba disponible una nova opció al Gestib per a poder crear i gestionar qüestionaris a nivell de centre. Aquesta opció és accessible per el personal administratiu del centre i la trobam dins Centre – Gestió de qüestionari.

Al obrir un qüestionari o crear-ne un… Llegeix més»

Nou procediment per als reinicis de contrasenyes

S’ha modificat el procediment per al reinici de contrasenya dels usuaris d’Educació.

Si es necessita una nova contrasenya per trobar-se en alguna de les situacions següents:

-Oblit de la contrasenya-Contrasenya caducada-Contrasenya bloquejada per raons de seguretat

El procediment a seguir és el següent:

Per reiniciar o restablir les contrasenyes… Llegeix més»