Nou perfil d’aplicació “Només marcatges”

A partir d’ara teniu un nou perfil d’aplicació que podeu assignar a qualsevol personal docent o no docent que tengui usuari del Gestib. Aquest perfil és “AQUEST USUARI NOMÉS PODRÀ FER MARCATGES”. Si marcau aquest perfil a un usuari, quan aquest entri al Gestib només tendrà accés a poder registrar marcatges i a veure el seu estat en quan a aquesta operativa. No tendrà accés a altra informacio educativa.

Bàsicament això serveix per a personal no docent que es vol que faci marcatges però NO ha de tenir accés a informació educativa (llistats, informes, horaris, grups, etc) que sí té accés quan té usuari Gestib.