Utilitat per passar llista als grups d’alumnes

S’ha habilitat un nou sistema per passar llista als grups d’alumnes. A partir d’ara, en les mateixes pantalles utilitzades per introduir les faltes d’assistència, primer s’ha d’indicar que tots els alumnes són a l’aula i després s’han de marcar les faltes d’assistència o de puntualitat dels que no hi siguin. Així queda constància que s’ha passat llista i els tutors poden veure d’una manera més clara en quines hores els alumnes hi eren o no hi eren.

Aquesta nova funcionalitat s’ha incorporat a les distintes pantalles de control d’assistència de l’alumnat, tant per a versions d’escriptori com per a mòbils. En totes hi podem veure que s’ha afegit un nou element “Present” que serveix per confirmar l’assistència de l’alumne.

Totes les versions disposen també d’eines per poder indicar en un sol clic que tot els alumnes són presents a l’aula. D’aquesta manera només s’haurà de modificar aquest valor a aquells alumnes que no hi siguin, indicant, en cada cas, com fins ara, el tipus de falta que correspongui (assistència, puntualitat, etc.)

A continuació podeu veure una imatge de cada una de les pantalles amb aquesta nova funcionalitat incorporada:

Faltes per dia (EI/EP) versió mòbil:

Faltes per sessió versió mòbil:

Faltes per dia (EI/EP) versió escriptori:

Faltes per sessió horària versió escriptori:

Faltes per sessió horària del professor/a versió escriptori: