Informació per a la tutoria

Hem creat una nova operativa pels tutors de grups, per tal de facilitar l’accés a informació dels alumnes de cara a una reunió o fer un seguiment dels mateixos.

A aquesta pantalla s’accedeix mitjançant el punt de menú Alumnat –> Informació per a la tutoria.

En aquesta operativa bàsicament teniu una cerca d’alumnat per nom, i una vegada seleccionat, dues zones:

  • Una zona on enregistrar reunions. Es pot donar d’alta per avançat, i això permetrà enviar un missatge Gestib a tots els mestres o professors de l’alumne per tal de què si han d’aportar informacions de l’alumne, ho facin.
  • Una zona on accedim directament a diferents informes de l’alumne: butlletí, faltes d’assistència, calendari, historial acadèmic, notes del quadern del professor, sancions, valoracions de tots els mestres…

En aquesta pantalla només es podrà accedir als alumnes que l’usuari identificat n’és tutor.