Usuaris per a alumnes menors d’edat

Fins ara els alumnes menors d’edat no podien entrar al Gestib a la part de famílies, ja que no podíem crear usuaris per aquests alumnes. Ara ja ho podeu fer. A la pantalla de Famílies -> Comptes d’usuari, després de fer una cerca, si l’alumne és menor d’edat la pantalla permet crear l’usuari per la web de famílies.

Aquest usuari ha de ser un correu electrònic. Hem triat aquest sistema per ser més fàcil de recordar. No empram els usuaris z ja que aquests són generats únicament pel Moodle de la Conselleria, no els podem fer servir a la identificació del Gestib. Una vegada informat el correu electrònic com a usuari, l’alumne pot anar al login del Gestib i anar a la recuperació de clau. Se li demanarà una sèrie de dades de l’alumne, a més del correu electrònic que s’ha informat com a usuari. Si tota la informació demanada és correcta, se li enviarà a l’usuari una clau per a poder entrar.

Així, aquests alumnes menors d’edat podran accedir a la web de famílies del Gestib per veure les seves faltes, butlletí de notes, notes parcials del quadern del professor, valoracions de comportament, circulars, el calendari d’exàmens i tasques, … Igual que si fossin els seus pares. La diferència és que no podran justificar faltes, signar autoritzacions de sortides escolars, enviar missatges, etc.

S’ha de tenir en compte que quan l’usuari faci 18 anys i sigui major d’edat, aquest usuari deixarà de funcionar i se li ha de crear un usuari CAIB com el dels pares.