Inventari del centre

Al Gestib disposau d’una senzilla gestió d’inventari per a realitzar aquesta tasca amb el material del centre. Recordau que en el cas dels centres públics les instruccions de la gestió econòmica del centre diuen que s’ha de dur un inventari dels elements del centre. Per dur aquesta gestió podeu emprar aquesta nova operativa del Gestib. Està ubicada al menú Centre->Inventari.