Control d’incidències a gestió de marcatges

Hem fet una sèrie de millores a la gestió de marcatges de personal al centre. Ho podeu veure accedint a Centre –> Gestió de marcatges.

Aquestes millores consisteixen sobretot en un major control dels marcatges, vegent les indicències que s’han pogut produir un dia determinat (fitxatges no produïts, marcatges tard, personal que no ha marcat sortida).

S’ha millorat la pantalla per l’equip directiu per facilitar una major organització de la informació.