Localitzador de persones dins el centre

Des de l’opció de menú Personal / Localitzador de persones dins el centre es permet cercar al personal docent que treballa al centre i retorna informació referent al lloc on es troba la persona en el moment en què es fa la cerca.

A aquesta opció de menú hi poden accedir els següents col·lectius de persones:

  1. Persones amb algun càrrec de l’equip directiu
  2. Persones amb el perfil d’aplicació Cap de Secretaria
  3. Persones amb el perfil d’aplicació Administratiu Centre

Les passes a seguir són:

  • Accedir al menú Personal / Localitzador de persones dins el centre:
  • Una vegada dins l’opció de menú s’ha d’escriure el nom de la persona que es vol cercar:
  • La informació que es mostra fa referència a:
    • si la persona ha marcat o no l’entrada a l’edifici
    • en quin espai o aula del centre es troba la persona segons allò que indica el seu horari