Gestió de guàrdies de pati

A la darrera versió del Gestib hem instal.lat una nova operativa per gestionar les guàrdies de pati. Varis centres ens havien demanat poder determinar a quin espai del centre es fa una una guàrdia de pati per tal de distribuir el personal en aquestes guàrdies.

Aquesta operativa està a Horaris / Gestió de guàrdies de pati. És una gestió molt simple. Apareix un llistat de les sessions (dia de la setmana i hora) de l’horari del personal que són guàrdies de pati, i es pot assignar un espai a aquesta sessió. Després es pot imprimir aquest llistat per tal de penjar-ho per informar al personal.

Aquests espais que s’hagin de poder informar a aquestes guàrdies s’han de donar d’alta com a aula/espai a Centre / Fitxa de centre / Aules/espais