Marcatge per persones amb vàries destinacions

La versió 3.12 del Gestib té una millora consistent en facilitar la selecció de centre de marcatge a aquelles persones que tenen vàries destinacions. Així, es possibilita triar el centre de marcatge sense haver de canviar el centre de sessió.

Aquesta millora està disponible a la pantalla de Gestió de marcatges.