Circulars per agrupaments de persones

Des de la versió 3.16 del Gestib ja es poden enviar circulars a agrupaments de persones. Quan es dóna d’alta una circular es pot indicar si s’envia a grups o agrupaments, i en cas de seleccionar a agrupaments, apareixen els agrupaments donats d’alta al centre. Això possibilita que es puguin crear circulars per grups de professors, pares o qualsevol altra persona de la comunitat educativa sempre que s’hagi creat un grup amb aquestes persones.

El funcionament per a l’alta de la circular i el seu seguiment és exactament el mateix que hi havia fins ara pels grups d’ensenyament.

Els pares o alumnes podran veure les circulars a la web de famílies, i el professorat o personal no docent hi podran accedir des de la part de gestió del Gestib, mitjançant una nova icona que surt a la part superior de la pantalla.