Convocatòria de reunions de tutoria

S’ha modificat el sistema de reunions que teniu a la pantalla de “Alumnat -> Informació per a la tutoria” per tal de poder fer convocatòries de reunió. Si indicau que la reunió és a futur i seleccionau sí a “Convocatòria visible a la web de famílies”, la família serà avisada i la convocatòria sortirà a la web de famílies (a la secció de Reunions)

Una vegada s’ha duit a terme la reunió, es pot modificar la informació de la mateixa, emplenar els camps per fer l’acta i seleccionar que aquesta acta surti a la web de famílies. Es pot demanar conformitat a la família del contingut d’aquesta acta. Una vegada acceptada per la família, això es veu reflectit a la informació de la reunió que veu el tutor.