Millores a la gestió d’activitats

Des de la versió 3.16 del Gestib ja es pot mostrar a més a més d’activitats , les sortides escolars i les activitats complementàries sempre que estiguin aprovades. En tot cas la gestió d’aquestes es fa al menú “Centre / Autorització de sortides escolars” o “Centre / Autorització d’activitats complementàries”

També es diferencia amb un símbol les activitas de centre i les activitats del tutor

A la gestió d’activitats s’ha afegit el checkbox de si una nova activitat ha d’aparèixer o no a la web de famílies. I en cas afirmatiu, el calendari d’activitats les mostrarà a la web de famílies i al calendari apareixerà amb la vorera de color taronja. Tant si es visible com no, sempre es mostra a la part de gestió

La distinció entre activitats, sortides, complementàries, tipus de activitats i visibilitat a web famílies vé resumida pels colors/símbols següents:

També s’ha afegit una petició referent a què una activitat de la gestió d’activitats pogués ser donada d’alta però que no es vegés a la web de famílies. Ara quan es dóna d’alta l’activitat es pot desmarcar el checkbox d’aparició a la web de famílies.