Documentació de l’alumnat

S’ha creat una nova funcionalitat per als centres que poden gestionar la documentació d’altres centres que depenen d’ells com, per exemple, centres que s’han separat en dos, que han canviat de codi, etc. D’aquesta manera els centres podran accedir a la documentació de l’alumnat que estigui matriculat a un centre que depèn d’ells.

El podrà accedir a aquesta funcionalitat amb l’opció de menú: Llistes → Alumnat → Documentació de l’alumnat.

En primer lloc, es triarà el centre on està matriculat l’alumne/a del qual es vol consultar la documentació. Només es mostrarà el desplegable de centre si el centre de la sessió pot gestionar documentació d’un altre centre i en aquest cas, sortirien els dos centres al desplegable. En cas de no poder gestionar informació d’un altre centre, no es veurà aquest seleccionable.

En segon lloc, s’introduirà el document d’identificació de l’alume/a, el tipus de llistat i l’idioma en el qual es vol fer la consulta.

Finalment, es pitjarà el botó ‘Mostra informe’ per veure els resultats.