Millorada la gestió d’activitats

Donada que és una operativa que s’està emprant molt aquests dies i figura a les instruccions de Conselleria com a una de les opcions recomanades per a informar a les famílies de les tasques a realitzar a casa, hem fet una sèrie de millores que són les següents:

  • S’ha afegit un editor de text enriquit per dotar de majors possibilitats a la informació que es posa a l’activitat (es poden posar vincles, llistes, etc). També s’ha fet el camp més gran.
  • S’han corregit vàries errades (no controlava bé quan es podien posar activitats com a tutor o com a matèria)
  • S’ha millorat el rendiment de les consultes per tal que vagi més ràpid (es modifiquen les dates per no fer cerques tan grans d’activitats i sessions de tot el curs).