Autoritzacions per agrupaments de persones

Des de la versió 3.17 del GestIB ja es poden enviar autoritzacions a alumnes matriculats que son part d’agrupaments de persones. Aquesta funcionalitat és visible per usuaris amb perfil d’aplicació de Comunicació amb les Famílies o té permís per veure tots els grups d’ensenyament a aquesta pantalla.

Quan es dóna d’alta una autorització es pot indicar, seleccionant Tipus enviament, si s’enviarà a alumnes matriculats a grups o que formen part d’agrupaments. En cas de seleccionar agrupaments, apareixen els agrupaments donats d’alta al centre amb els respectius components de l’agrupament. Tan sols es poden seleccionar els alumnes matriculats al centre, enviant l’autorització al Pare/Mare/Tutor corresponent, mentre que la resta de components de l’agrupament sortirà a mode informatiu sense poder ser seleccionat. Això possibilita que es puguin crear autoritzacions per agrupaments d’alumnes de diferents grups amb interessos comuns d’una manera més eficient.

Pantalla Gestió d’autoritzacions amb agrupaments de persones

La resta de la funcionalitat per la creació de Gestió d’Autoritzacions de Famílies té el mateix comportament que anteriorment.

Una vegada creada l’autorització NO serà possible canviar el tipus d’enviament de la mateixa. Serà possible afegir o eliminar els alumnes dels agrupaments, mantenint la homogeneïtat de funcionament amb el tipus d’enviament de Grups d’ensenyament.

-EOF