Graf quaderns

A partir de la versió 3.18.01 del 15-04-2020 es disposa de una nova pantalla que mostra un graf en forma d’arbre amb tots els quaderns del professor i dels que l’altre professorat té compartits amb ell, donant una visió ràpida i clara de a quins ensenyaments i matèries hi ha quaderns.

És opcional mostrar els fulls de cada quadern. Si es mostren, clicant sobre la icona del full s’obri una nova finestra amb la seva estructura.