Millora a programació d’aula

S’ha revisat i remodelat bona part de la programació d’aula que podeu trobar a Personal -> Programació d’aula, a partir de molts suggeriments i millores que ens havíeu demanat.

S’han fet moltes millores, entre les quals destacam:

 • A més de poder traspassar una programació a una altra persona, es pot duplicar la programació (això es pot fer editant la programació, pitjant al botó edita a devora el nom de la programació).
 • Podem duplicar fulls.
 • Quan cream una nova agenda podem copiar el contingut d’una altra agenda (incloses les de l’any anterior i independentment del centre).
 • Podem triar varis professors de cop per compartir la programació.
 • Poder fer una cerca d’algun text a la visió de llista de les sessions.
 • L’edició de les sessions i activitats s’ha simplificat i millorat molt.
 • Es poden traspassar activitats a la següent sessió.
 • Es pot marcar com a realitzada o no realitzada de forma fàcil (afegim estat).
 • Es pot marcar una activitat com a d’ampliació o reforç.
 • Es pot imprimir el llistat d’activitats d’una sessió.
 • Es pot imprimir el llistat de sessions d’un full de la programació.

Un tipus d’activitat d’una sessió pot ser dels següents tipus:

 • Activitats programades: activitats que estan previstes per una sessió.
 • Altres activitats realitzades: a banda de les que estaven previstes, les que també s’han fet perquè el temps bastava o s’ha cregut convenient.
 • Altres activitats que han quedat pendents: realment aquest tipus no hauria d’existir, perquè ja tenim l’estat de descartada o traspassada a posterior sessió. Però la deixam per compatibilitat amb l’anterior versió.

I també es pot marcar com a d’ampliació o reforç. A més de després poder marcar-la amb un estat de realitzada/descartada/traspassada a posterior sessió, de forma fàcil amb els botons que surten a la columna d’accions (al llistat d’activitats d’una sessió).

Una activitat es podrà traspassar a una posterior sessió sempre que hi hagi una posterior sessió (si l’original és una sessió amb data, idò la sessió amb data posterior), i si no té data, la següent sessió en ordre.