Millores al quadern del professor

Darrerament s’han introduït una sèrie de millores al quadern del professor:

Poder marcar un valor per defecte a una nova columna, així ja es crearà amb aquest valor. No es pot posar un valor per defecte si la columna és una mitjana , una referència a una altra columna o una avaluació, ja que no tendria sentit en aquests casos.

Poder aplicar un valor per defecte a tots els alumnes que no tenen nota d’una columna donada, mitjançant el botó “Aplica a tots els alumnes que no tenen nota”.

Seleccionable per accedir directament a quaderns existents, tant de l’any actual com de l’any anterior, independentment del centre configurat (professors amb destins a varis centres poden veure tots els seus quaderns i accedir-hi). Però a quaderns de l’any anterior o d’un centre diferent del configurat no el podran modificar (perquè molts dels control per modificar-los depenen de l’any i del centre configurat).

Així podreu ja podeu accedir a quaderns de l’any passat i de centres encara que ja no estigueu destinats allà, i podreu canviar la visibilitat del full per si el voleu emprar com a plantilla per futurs fulls de quadern (botó “Compartició i visibilitat del full”).

Canviades les icones de les columnes per fer visible a la web de famílies (perquè es confonien amb les icones d’amagar alumnes).

Podeu amagar alumnes amb la icona de l’ull que teniu a la dreta del nom de l’alumne. Si en teniu d’amagats, vos sortirà un botó a la part inferior per poder veure aquests alumnes ocults i tornar-los a fer visibles. Això serveix sobretot per grups d’infantil, si volem avaluar un grup d’alumnes concret que passen per un ambient.

Podeu amagar columnes. A l’edició de la columna teniu un seleccionable de “Mostrar la columna”, així les que no empreu o ja són antigues les podeu amagar i ja no sortiran, però existiran. A la graella si teniu columnes ocultes sortirà un botó per veure-les totes.