Adjuntar informe complementari a l’avaluació

Des de la versió 3.18.04 teniu accés a un nou punt de menú per adjuntar documents a les avaluacions dels alumnes:

Alumnat/Avaluació/Avaluació: adjunta informe complementari

Vista de tota la pantalla

Seleccionant un curs, un grup (opcional) i una avaluació, vos sortirà una llista d’alumnes que compleixen els criteris. En aquest llistat podreu veure els documents que s’hagin pujat per a cada alumne i la data de quan es va pujar. Pitjant damunt el document el podreu descarregar.

Si el període autoritzat per a modificar l’avaluació és obert es deixarà pujar i esborrar documents per als alumnes. La informació del període autoritzat es mostra sempre per pantalla, damunt els resultats.

Per pujar un document, s’ha de triar un o més alumnes i, a la part inferior de la pantalla, s’ha de triar el document i fer click al botó “pujar fitxer”. La mida màxima permesa per document es mostra a una llegenda. No es poden pujar documents que superin aquesta mida màxima.

Només es pot pujar un document per alumne. Si heu de fer modificacions al document pujat, s’haurà d’esborrar i pujar un altre document. Si s’ha de pujar més d’un document, haureu de fer-ho amb un fitxer comprimit (p.ex, ZIP). Podeu pujar qualsevol tipus de document (doc, pdf, ods…), no hi ha restriccions en aquest sentit.

Per esborrar un document, heu de fer servir la icona de la paperera a la dreta del document pujat.

Visualització a web de famílies

Aquest informe complementari es podrà visualitzar a la web de famílies amb les mateixes condicions de l’avaluació, respectant els terminis de disponibilitat que tengui l’avaluació. A la pantalla de Qualificacions -> Avaluació apareixerà un nou botó per a cada avaluació per a la que s’hagi pujat un informe complementari.