Usuaris amb dades insuficients per a reinici de contrasenya

S’ha creat una nova funcionalitat que permet veure un llistat de les persones sense la informació necessària per poder reiniciar-se la contrasenya a través de l’opció “He oblidat la clau” de la pantalla inicial del GestIB.

S’accedeix a través del menú “Famílies / Usuaris amb dades insuficients per a reinici de contrasenya” i es podrà veure un llistat com el següent:

D’aquesta manera, es podrà saber a quines persones els hi falta informació, i quina en concret, de manera que pugueu sol·licitar-li i introduir-la en el sistema per així evitar problemes en cas que aquestes persones intentin obtenir una nova contrasenya en el futur si se’ls oblida o caduca.

Segons el tipus d’usuari que tengui cada una de les persones, es donarà la següent informació:

  • Si es tracta d’un alumne/a menor d’edat, es mostrarà l’etiqueta ‘Alumne menor d’edat’, el curs i el grup. En aquest cas, es tendrà en compte que l’email i el telèfon mòbil no són necessaris
  • Si es tracta d’un alumne/a major d’edat, es posarà l’etiqueta ‘Alumne major d’edat’, el curs i el grup
  • Si es tracta d’un pare/mare/tutor, es mostraran tots els seus fills matriculats en el centre durant aquest curs acadèmic, amb el seu curs i grup

Per als usuaris que els hi falti informació, es mostrarà l’etiqueta ‘Falta informar’ a la columna que pertoqui. Mentre no es solucionin aquestes mancances d’informació, aquests usuaris no podran obtenir una nova contrasenya en cas de pèrdua o caducitat de la mateixa a través de l’opció “He oblidat la clau” de la pantalla inicial del GestIB.