Actes de reunions de centre

S’ha ampliat la informació que es donava d’alta quan es creava una reunió de centre (operativa Centre -> Fitxa del centre -> Reunions). Fins ara sols es guardava la data, hora i unes observacions de la reunió. Ara es demanen una sèrie de camps més per tenir més informació i poder fer una acta de la reunió, la qual es pot imprimir.