Matrícula en línia: Utilitat per comprovar les configuracions realitzades

Des de l’opció de menú Alumnat > Matrícula en línia > Control de configuracions de matrícules en línia, es poden comprovar de manera ràpida i conjunta la configuració de les matrícules en línia configurades per aquells alumnes dels que prèviament ja s’havia fet la preinscripció per l’any acadèmic següent.

Més concretament, permet comprovar els següents aspectes:

  • El rang de dates en el que l’alumne podrà fer la matrícula.
  • Les indicacions que s’han escrit per ajudar a realitzar la matrícula.
  • El nombre mínim i màxim de matèries que s’han d’escollir segons el seu tipus (troncals, específiques, etc).
  • Les matèries s’han de triar de manera obligatòria.
  • Les matèries que apareixen marcades per defecte.
  • Les matèries que no es poden escollir.
  • Si es permet o no adjuntar documentació.

Si mitjançant aquesta pantalla es detecten errades en la configuració d’algunes de les matrícules, o es necessita modificar alguna dada, aquestes es poden corregir des de l’opció de menú Alumnat > Matrícula en línia > Gestió de matrícules en línia.

D’altra banda, es pot fer un seguiment del procés de selecció de matèries per part dels alumnes des del menú Alumnat > Matrícula en línia > Llista de matrícules en línia.

Una vegada finalitzat el període de selecció de matèries, les matrícules en línia es poden convertir automàticament en matrícules definitives des de l’opció Alumnat > Matrícula en línia > Gestió de matrícules en línia

mitjançant el botó Formalitza matrícules