Reunió/Visita d’inspecció

A l’apartat de Centre -> Fitxa del Centre -> Reunions, apareix una nova opció: Reunió/Visita d’inspecció. Aquest nou tipus serveix perquè els inspectors informin al centre de la informació recollida arrel d’una visita o reunió amb el centre.

El centre només pot accedir a l’acta de la reunió, no la pot modificar. En canvi, els inspectors en poden donar d’alta, modificar-les i finalment tancar-les. Si l’acta està tancada surt indicat a la darrera columna.

IMPORTANT: La millora de poder tancar actes també s’ha aplicat a qualsevol acta de reunió del centre, així es poden tancar i que es torni a modificar.

Els inspectors tenen un punt d’accés nou i directe a aquests tipus de reunions: Entitats -> Inspecció educativa -> Visites d’inspecció.

Els inspectors poden crear actes, modificar-les i després tancar-les. Una vegada tancada no es pot modificar ni esborrar l’acta. Quan es tanca l’acta per part de l’inspector, l’equip directiu del centre afectat reb un missatge intern de què l’acta s’ha tancat. Els inspectors tenen a la seva disposició un botó per avisar al centre de l’existència de l’acta, en qualsevol moment, i sense que hagi d’estar tancada.