Gestió de comptes d’usuari

Per poder accedir al Gestib, tant de gestió acadèmica com Gestib Famílies, és necessari tenir un compte d’usuari i una contrasenya vigent.

  • Personal no docent o professorat d’un centre s’han de seguir les instruccions següents:
  • Sol·licitud de compte d’usuari
  • Alumna/e major d’edat o pare/mare o tutor legal d’un alumna/e s’ha de tramitar seguint les instruccions següents: Alumnat major d’edat i famílies
  • Recuperar la contrasenya: Es pot donar el cas de que no es recordi la contrasenya o que hem bloquejat el compte. Per tal de generar una de nova contrasenya anirem a He oblidat la clau.

En tenir algun problema amb l’usuari en qualsevol cas us heu de dirigir al centre educatiu per revisar les dades del sol·licitant.