Versió 3.35.00 – 07/07/2021

Famílies / Enviament d’autoritzacions a les famílies 

  • S’ha afegit la possibilitat de que una persona tutora d’un grup pugui gestionar les seves pròpies autoritzacions. Així mateix, podrà visualitzar les creades per la resta de persones.

Centre / Fitxa del centre / Horari general