Alumnat / Documents de l’alumne/a

Des d’aquesta opció de menú es permeten pujar a l’aplicatiu GestIB arxius referents a documentació dels alumnes.

Es pot cercar a l’alumnat escrivint el nom, o bé, cercant per Ensenyament, Curs i Grup. Una vegada triat l’alumne desitjat, s’ha de pitjar el botó Nou document. A continuació es poden configurar diferents camps referents a l’arxiu que es pujarà:

 • Altra documentació interna signada per les famílies
 • Autoritzacions escolars
 • DNI
 • Foto de l’alumne/a (tamany carnet)
 • Justificant de pagament de matrícula
 • Malaltia/Dades mèdiques (informes mèdics, si cal)
 • Sentències (guarda i custòdia, pàtria potetat, etc.)
 • Targeta sanitària

D’altra banda es podran realitzar les següents accions de configuració:

 • afegir noves tipologies a les anteriors pitjant el botó Alta nou tipus document.
 • vincular el document a un any acadèmic i matrícula en concret si es desitja.
 • indicar la validesa del document
 • indicar la Data en la que s’eliminarà el document del sistema

Finalment, per acabar l’acció, s’haurà de pitjar el botó Puja document per obrir la finestra que permetrà seleccionar l’arxiu a pujar.