Alumnat / Matrícula / Baixes de matrícula

Des d’aquesta opció de menú es permet donar de baixa la matrícula dels alumnes. Aquesta opció de menú permet realitzar les mateixes funcions que l’opció ja existent, que apareix dins la fitxa de matrícula.