Baixa automàtica de la substitució

En el Gestib s’ha aplicat una millora que facilitarà la tasca en el moment de donar de baixa una substitució.

Quan arriba al centre un professor/a substitut/a, se li fa la destinació i seguidament la substitució. En el moment que acaba aquesta substitució, s’ha de donar de baixa primer la substitució i després la destinació.

Amb la millora que us presentem, podem anar directament a fer la baixa de destinació i si aquest professor/a consta a una substitució, aquesta es donarà de baixa amb la mateixa data de fi que la destinació.