Absències del professorat

Aquesta opció permet fer el manteniment de les faltes d’assistència del professorat.

El requisit per poder introduir les faltes és haver creat prèviament els horaris dels grups i els horaris del professorat. Això es deu a que les faltes apareixen per cada sessió horària en què un professor determinat ha faltat.

Cerca

Aquest botó permet veure/llistar totes les faltes de la persona seleccionada en el període de dates que s’hagi pogut triar.

Per veure les faltes d’assistència ja introduïdes, s’ha de triar la persona de qui es volen visualitzar. A la llista només apareixeran el nom dels/ de les professors/es que tenguin el seu horari creat. S’ha d’establir a l’apartat Rang de dates, l’interval de dates del que es vol fer la consulta i per acabar s’ha de pitjar el botó Cerca.

Afegeix falta

S’ha de triar la persona a qui s’ha de posar la falta o faltes a la pantalla que mostra la imatge anterior. Apareixerà una nova finestra on s’especificaran la data o període de les faltes que s’han de posar a més de l’hora d’inici i de fi. Se triarà el motiu de la baixa i es marcarà l’opció Coberta si escau. Per acabar s’ha de pitjar el botó Desa.


(A Educació Infantil i Educació Primària les hores sempre són cobertes (Marcau-ho directament). A Educació secundària, si s’estan posant faltes a una persona que està de baixa en el centre i aquesta té una persona que la substitueix, aleshores les seves faltes també estan cobertes. Si un grup d’alumnes té una matèria impartida per un professor titular i un professor de suport, en el cas de que algun dels dos falti, queda l’altre, el que fa que el grup continuï amb el ritme normal de classe, i això vol dir que l’hora en que es posa la falta també queda coberta).

· Si es vol posar la falta d’un únic dia les dates Des de i fins coincidiran.
· Si es vol posar falta a un període de més d’un dia, sempre que els dies siguin consecutius, les dates Des de i Fins coincidiran amb l’inici i fi de l’esmentat període.


En aquest cas es posaran faltes a totes les hores que formen part de l’horari de la persona, que estan compreses entre la data i hora d’inici i l’hora i la data final.

Afegeix falta periòdica

S’ha de triar la persona a qui s’ha de posar la falta o faltes a la pantalla que apareix a l’inici d’aquesta pàgina. Apareixerà una nova finestra on s’especificaran la data o període de les faltes que s’han de posar a més de l’hora d’inici i de fi. Per acabar s’ha de pitjar el botó Desa.

Aquesta opció està pensada bàsicament per casos de reunions on l’assistència és obligatòria i que no formen part de l’horari individual del professorat. Un exemple pot ser l’assistència a la reunió del claustre.

L’opció Separar hores es farà servir si se vol que la falta vagi desglossada per hores. Per exemple, es pot posar una única falta de 4 hores, o es pot separar en 4 faltes de 1 hora fent servir aquesta opció.

Com esborrar faltes

S’ha de triar la persona de qui es volen eliminar les faltes. També s’ha de triar el dia del que es vol eliminar la informació o el període que compren les dates de les faltes que s’han d’esborrar. A continuació se pitja el botó Cerca i es mostrarà la informació sol·licitada a la part inferior. Les faltes es mostren de 10 en 10. En cas que n’hi hagi més de 10 en el període sol·licitat, aquestes es podran visualitzar pitjant sobre les icones de les fletxes que hi ha a la part inferior esquerra de la pantalla.

Un cop visualitzades les faltes es marcarà la casella que hi ha a l’esquerra de la descripció de la falta de totes aquelles que s’hagin d’esborrar. Per acabar se pitjarà la icona  i les faltes quedaran esborrades.

També es poden sel·leccionar per esborrar totes de com pitjant a la marca (indicada en vermell a la captura)

Cobreix hores perdudes

Aquest botó automatitza la tasca de cercar un professor que pugui cobrir una falta d’un altre professor; en cas negatiu es considerarà una hora perduda pels alumnes del grup afectat, i que es reflectirà en les estadístiques sol·licitades per inspecció.

Aquest botó únicament realitzarà aquesta comprovació en dos casos:1.- Quan hi hagi més d’un professor assignat a aquesta mateixa sessió horària del grup afectat.2.- Quan hi hagi un professor substitut.

En ambdós casos l’aplicació cobrirà automàticament la sessió horària. Això es reflectirà a l’horari del professor substitut, i en aquesta pantalla, la graella del Llistat de faltes mostrarà que  ha estat coberta.

Aquesta tasca es pot executar manualment seleccionant una falta donada i pitjant dins la corresponent fila i columna Coberta, on apareix un requadre que es pot activar amb un tic. Això implicarà que l’usuari que ho faci comprovi primer que realment hi hagi al centre un professor que pugui cobrir aquesta sessió, ja que en aquest cas, l’operació haurà estat forçada per l’usuari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>