Autorització accés a la web de les famílies d’alumnes majors d’edat no emancipats

En el moment en que l’alumnat compleix 18 anys, els pares de l’alumne deixen de tenir accés a la seva informació dins la web de les famílies. No obstant, aquests alumnes poden autoritzar-los per a que hi puguin seguir accedint.

Dins la fitxa de l’alumne (Alumnat / Fitxa de l’alumne/a), una vegada seleccionat a un tutor de l’alumne (pestanya Tutors) apareix aquest apartat:

En la imatge anterior es pot veure un botó anomenat Full d’autoritzacions, que permet generar el model d’autorització que ha de signar l’alumne que vulgui autoritzar als seus pares a accedir a la seva informació dins la web de les famílies.

En aquest formulari apareixen, per defecte, els noms de les persones que tenen relació de pare, mare o tutor legal de l’alumne/a. I a l’alumne/a ha d’indicar a qui autoritza a accedir a la informació dins la web de famílies del GestIB.

Aquesta autorització només podrà ser per un any acadèmic. Per aquest motiu, no es pot indicar una data posterior al 30 de setembre de l’any en que acaba l’any acadèmic.

Una vegada el centre educatiu disposa del formulari emplenat i signat per part de l’alumne/a, per fer efectiva l’autorització, ha d’indicar la data indicada en el formulari en el camp corresponent dins la fitxa de l’alumne/a, tal i com s’indica en la imatge següent:

S’ha de tenir en compte que aquesta data s’ha d’indicar a cadascuna de les persones que es vulgui autoritzar de manera individualitzada. Per exemple, si un alumne autoritza tant al seu pare com a la seva mare a accedir a la seva informació, s’ha de seleccionar al pare i escriure aquesta data en el camp corresponent (imatge anterior), i a continuació fer el mateix amb la mare.