Configuració de la visibilitat dels grups i horaris del professorat

Des de l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Dates de visibilitat dels grups dels alumnes i horaris del professorat es pot indicar a partir de la que es fan visibles en la web des les famílies els grups de l’alumnat. Es pot indicar una data diferent per a cada ensenyament que s’imparteixi en el centre:

D’altra banda, també des d’aquesta opció de menú es pot indicar la data a partir de la que es fan visibles els horaris del professorat a l’entorn de gestió educativa:

Tant en un cas com en l’altre, en cas que no s’indiqui cap data la visibilitat començarà en la data fixada pel sistema i indicada en la mateixa pantalla.