Versió 3.54.10 – 23/02/2023

Esborrar sancions i amonestacions.

A partir d’aquesta versió les persones amb el càrrec de cap d’estudis poden esborrar sancions en qualsevol cas. És a dir, també aquelles sancions que hagin estat recuperades i incorporades.